Лаборатория: Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.

Полное наименование: Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.

Статус: Действует

Адрес: Китай, No. 98, Longqian Road, Wujin National High-tech Zone Changzhou City, Jiangsu Province, China