Лаборатория: TAIZHOU XINYUE SPRAYING EQUIPMENT CO.,LTD

Полное наименование: TAIZHOU XINYUE SPRAYING EQUIPMENT CO.,LTD

Статус: Действует

Адрес: Китай, Beijiao Huagang Dev. Zone Jiangyan City, Jiangsu 225516. China